Vilka är IP Sweden?

Sedan den 30 december 2021 ägs IP Sweden av Junet AB och därför kommer du som tecknar avtal för bredband och TV bli kund hos Junet och inte IP Sweden. IP Sweden kommer fortsatt finnas kvar som leverantör av TV-tjänster men IP Swedens kunder kommer faktureras av Junet.

Har du frågor kring vårt utbud? Kontakta oss här!

Mer information om Junet hittar du på https://www.junet.se