Hantering av personuppgifter

Vi sparar och behandlar de personuppgifter vi får av dig. Syftet med detta är att administrera den Tjänst du valt med avseende på fakturering, felsökning, support m.m. Vi behandlar dina personuppgifter även för statistik, marknadsföring och andra marknadsåtgärder.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part med uppdrag att behandla personuppgifterna åt oss, liksom utföra överföringar av dina personuppgifter till andra företag inom samma koncern som oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Genom att beställa och bekräfta din Tjänst lämnar du ditt samtycke till ovanstående behandling. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året ta del av de personuppgifter rörande dig som vi behandlar. Du har också rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga personuppgifter.