Samtalspriser

Samtalspriser inom Sverige:
 

Fast månadsavgift 99 kr.
0 kr i minutavgift till fasta abonnemang i Sverige
0,45 kr per uppkoppling till fasta och mobila abonnemang i Sverige
1,49kr minutavgift till mobiltelefoner i Sverige

Samtalspriser till andra länder:

Prislista hos Junet